Genel Bilgiler


Genel Bilgiler

Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğe bağlı olan Enformatik Bölümü, Artvin Çoruh Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında okutulan bilişim teknolojileri derslerini yürütmek üzere YÖK kanununa uygun olarak kurulmuştur. Enformatik ya da Bilişim olarak ifade edilen Bilgi ve İletişim Teknolojileri, son yıllarda teknolojik gelişmelere paralel olarak hızla önem kazanmış, tüm bilim alanları için vazgeçilmez bir kavram halini almıştır. Çok yönlü bir disiplin olarak Enformatik (Bilişim), yapay zeka, bilişsel bilimler ve bilgisayar bilimleri gibi farklı akademik disiplinleri içinde barındırır. Bilişimin uğraşı alanı, bu disiplinlerdeki sistemlerin içinde ve sistemler arasında bilgi akışını sağlıklı bir şekilde düzenlemektir.

Bunun için de bilginin toplanması, sınıflanması, depolanması, işlenmesi, iletilmesi ve sunumu gibi fonksiyonları yerine getiren Bilgi ve İletişim Teknolojisi (BİT) tabanlı Bilgi Sistemleri kurulur. Bir meslek dalı olarak Bilişim, Bilgi Sistemlerinin geliştirilmesi ve kullanımı için gerekli profesyonel yeteneklerin kazandırılmasını hedeflemektedir. Bilişim, bu sistemlerin kullanıldığı başta sağlık, hukuk, işletme, eğitim ve iletişim olmak üzere tüm disiplinlerde gereklidir.

Enformatik Bölümü Başkanlığı, üniversitemize bağlı birimlerde bilgisayar bilimleri ağırlıklı derslerinin yürütülmesini ve koordinasyonunu sağlamaktır.

Misyonumuz

Farklı disiplinler arasında bilişim teknolojileri eğitiminin en hızlı ve verimli şekilde verilerek teknoloji, bilim ile uygulama arasında köprü görevini sağlamaktır. Farklı akademisyenler ve uzmanların sürekli geliştirme ve iyileştirme faaliyetleri yardımı ile gelişen teknolojiler takip edilerek ders içeriklerini koordine etmek, güncellenmek ve gerçekleştirmektir.

Vizyonumuz

Üniversitenin öğrencilerine bilişim teknolojileri eğitimini gerçekleştiren bir birim olmalıdır. Bilgi teknolojileri eğitiminin, çağdaş eğitim kurumları düzeyinde ve sürekli geliştirme ve iyileştirme ilkelerine uygun olarak ve toplam kalite anlayışını da gözeterek, yerine getirilmesini sağlamaktır.