Genel Bilgiler


Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğe bağlı olan Türk Dili Bölümü, Artvin Çoruh Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında okutulan Türk Dili derslerini yürütmek üzere YÖK kanununa uygun olarak kurulmuştur.

Türk Dili Bölümü Başkanlığı, üniversitemize bağlı fakülte yüksekokul ve meslek yüksekokullarında Türk Dili derslerini verecek öğretim elemanlarının görev dağılımını yapmakla yükümlüdür. En az iki yarıyıl okutulması zorunlu olan bu dersler, Türk Dili I (güz dönemi), Türk Dili II (bahar dönemi) adlarıyla ders programında yer almakta ve uygulanmaktadır.

Türk Dili dersleri; yükseköğretim seviyesindeki öğrencilere kendilerini doğru ve etkili biçimde ifade etmelerinde, dil kurallarının farkında olarak Türkçeyi bilinçli ve güzel kullanmalarında katkı sağlamayı amaçlamaktadır.